Ring med Office 365 – den gamla nyheten som 81% missat!

/, Office 365/Ring med Office 365 – den gamla nyheten som 81% missat!

Ring med Office 365 – den gamla nyheten som 81% missat!

Användningen av Skype for Business har ökat varje år. Och nu seglar Microsoft Teams upp som ny superplattform för kommunikation och samarbete i Office 365.

Om Teams fortfarande är nytt för många så är Skype for Business desto mer bekant. Enligt en undersökning våren 2017* använder 76% av företagen Skype for Business. I företagsklassen 100 – 499 anställda är användandet ännu större, hela 91%.

De mest använda funktionerna är (i fallande ordning):

  • Möten/konferens
  • Internmeddelanden
  • Dela desktop
  • Intern telefoni

Vad de flesta missat

Fakta om kommunikationsvanorDäremot är det bara 19% av Skype for Business-användarna som använder Skype for Business för extern telefoni. Något som förklaras till stor del av att de flesta inte känner till möjligheten.

Och det är synd, tycker vi. De som använder Skype for Business integrerat mot sin telefoni är nämligen dubbelt så nöjda med sin telefoni- och kommunikationslösning som de företag som inte gör det.

Ännu färre lär känna till möjligheten att koppla sin telefoni till Microsoft Teams. Vi lanserar Teams-telefoni efter sommaren 2018, som en av de första operatörerna i Sverige.

Enklare än många tror

För dem som provat är integrationen mellan IT, Office 365, datorn och telefoni självklar. Här finns en massa effektivitetsvinster att hämta samt även kostnadsbesparingar i många fall.

Egentligen är det inget nytt. Storföretag har länge haft totallösningar för all sin kommunikation.

Skillnaden är att det tidigare krävdes avancerade och dyra specialbyggen, medan det nu är enkelt att få till, för vilket företag som helst, via Skype for Business eller Microsoft Teams (inom kort).

Faktum är att det är enklare än många tror. Du kan lägga till ett Office 365-integrerat abonnemang till ditt befintliga telefoniavtal. Eller så passar du på nästa gång ni förnyar telefoniavtalet och får med den möjligheten i helheten.

* Undersökningen genomfördes av Cellip och Competella. Resultaten baseras på ca 400 enkätsvar från svenska företag, organisationer, myndigheter och kommuner med över 20 anställda.

 

om Cellip AB

Om Cellip

Cellip hjälper kunder och partners att bli mer framgångsrika genom att tillhandahålla integrerade telefonilösningar till Microsoft Teams.
Hemsida: Cellip.com
Tele: +46 8 55 80 10 00

Partner till Microsoft

microsoft partner
microsoft partner

By |2020-02-06T14:31:48+00:00april 26th, 2018|Microsoft Teams, Office 365|0 Comments

Om skribenten:

VD för Cellip. Skapar lönsamhet åt kunder och partners genom nya och beprövade telekommunikationslösningar. Över 25 års erfarenhet att ligga i framkant för att hjälpa kunder med telefonilösningar.