Så kan du jobba smartare på HR i en digital värld

/, Företagstelefoni/Så kan du jobba smartare på HR i en digital värld

Så kan du jobba smartare på HR i en digital värld

Det pratas mycket om HR-avdelningens roll i företagens digitaliseringsarbete. När en så stor förändring som nu sker är det extra viktigt att jobba smart som HR-chef och rusta din organisation för framtiden. Utmaningen upplevs ofta vara att hitta en god balans mellan teknik och människa.

Företagets affärsmål och medarbetarnas välmående är viktiga drivkrafter för HR-arbetet. Du behöver också förstå och bidra till att skapa rätt förutsättningar för att alla ska kunna utföra sitt arbete på bästa möjliga sätt.

Digitaliseringen påverkar HR-rollen

En av de största och viktigaste uppgifterna för en HR-avdelning är att arbeta med förändring. Många anser att vi nu genomgår en av de största förändringarna någonsin i arbetslivet, det som brukar benämnas den digitala transformationen.

HR har en viktig roll att spela för att hantera både kompetens, kultur och införandet av nya arbetssätt som ett led i denna förändring. Samtidigt pågår en generationsväxling inom HR och lön som också påverkas av den digitala utvecklingen.

HR har de senaste åren fått en allt mer strategisk roll. I takt med att allt fler HR-system och verktyg såsom appar, samarbetsverktyg och molntjänster delegeras många av de administrativa arbetsuppgifterna som har legat på HR till chefsnivå och medarbetarna själva.

De möjligheter som ges att idag kunna arbeta var och när medarbetarna vill tack vare ständig uppkoppling och modern teknik, påverkar din roll inom HR. Både utifrån ett arbetsinnehåll, och på vilket sätt du bör stötta organisationens chefer och medarbetare på bästa sätt.

Gamla tunga HR-processer matchar inte med nya, agila arbetssätt

Det är en spännande förändring som pågår. På HR är det viktigt att du och dina kollegor tar vara på de möjligheter den digitala utvecklingen medför.

Det gäller inte minst nya verktyg som kan stötta ett mer flexibelt arbetssätt och bidra till bättre samverkan mellan kollegor på olika arbetsplatser – oavsett om det är på kontoret, hemma eller kanske ett café.

Det är ingen tvekan om att mer flexibla och agila arbetssätt är på stark frammarsch. Här passar inte de historiskt sett stora, ofta komplexa processer som ofta går att koppla till HR-året. De bygger på mer traditionella organisationsstrukturer och arbetssätt än vad vi ser växa fram idag.

HR behöver därför lära sig jobba snabbare och anpassa arbetet för att kunna möta nya behov och krav. Det innebär ett förändringsarbete där nya digitala verktyg kan bidra till ett smartare och mer effektivt sätt att arbeta, för HR och medarbetarna emellan.

Mer fokus på HR-analytics

En vanlig utmaning brukar vara risken att gräva ner sig i allt för mycket ”day-to-day-aktiviteter” som stjäl tid från det du verkligen bör lägga tid på.

Traditionellt sett har mycket av HR-arbetet kretsat runt att ta fram olika mätetal och statistik. Ett exempel är de krav som ställs på uppföljning och utvärdering av tillståndet i organisationen.

Att följa upp sjuktal, hur många som jobbar på ett visst arbetsställe, hur många pensionsavgångar som planeras det kommande året, eller antalet nyrekryteringar, lönestatistik och personalomsättning är bara några exempel.

Mycket av det arbetet görs idag fortfarande mer eller mindre manuellt på många HR-avdelningar. Utöver detta kommer en mängd frågor från organisationen som behöver hanteras.

För att HR ska kunna fungera som det organisationsstöd som det är tänkt måste du undvika att fasta i service- och statistikfällan. Bra HR-verktyg och IT-stöd är avgörande för att du ska kunna frigöra den tid som krävs för att kunna lyfta blicken, analysera och arbeta mer strategiskt.

Det gäller både olika lösningar inom HR-analytics men även smarta samarbetsverktyg för att kommunicera och dela information på ett enkelt och smidigt sätt internt.

Hur rustar du HR med rätt stöd och inställning inför framtiden?

  • Bra, effektiva HR-verktyg hjälper dig att effektivisera arbetet, få bättre koll på hårda data, så att du får mer tid över till att fokusera på strategisk HR och medarbetarna i din organisation.
  • Undvika att fastna i gamla invanda mönster. Var nyfiken, våga tänka nytt och pröva nya arbetssätt för att utveckla dig och din organisation.
  • Se digitaliseringen som ett sätt att underlätta för chefer och medarbetare att utföra sitt jobb. Ny modern teknik ger både mer flexibla arbetssätt och större möjligheter för dig på HR att stötta dina medarbetare oavsett var de befinner sig.

 

Om Cellip

Cellip hjälper kunder och partners att bli mer framgångsrika genom att tillhandahålla integrerade telefonilösningar till Microsoft Teams.
Hemsida: Cellip.com
Tele: +46 8 55 80 10 00

Partner till Microsoft

microsoft partner
microsoft partner

By |2019-12-06T08:41:31+00:00december 21st, 2018|För HR, Företagstelefoni|0 Comments

Om skribenten:

VD för Cellip. Skapar lönsamhet åt kunder och partners genom nya och beprövade telekommunikationslösningar. Över 25 års erfarenhet att ligga i framkant för att hjälpa kunder med telefonilösningar.